HERMON TREORCHY

 

 

Cyfeiriad / Address:

Eglwys Annibynnol Hermon,
Stryd Hermon / Hermon Street,
Treorci / Treorchy.
CF42 6PW

Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Cennard Davies,
Myrtle Hill,
Treorci / Treorchy
CF42 6PF

Ffôn / Tel. 01443 435563

Oedfaon y Sul / Sunday Services:

Oedfa Gymraeg / Welsh Service: 10:30 a.m

Oedfa Saesneg / English Service: 2:30 p.m. (First and third Sunday of the month)

(Nid ydym yn cynnal oedfaon yn ystod mis Awst / We do not hold services during the month of August)

 

 

Location
Times of meetings
Sister Church
Home